E kullet ble født 14. August 😄

Foreldrene er begge fri for HD og AD, og er begge fra kull med lav forekomst av HD og AD. Begge foreldrene har herlig gemytt og vesen, og er i tillegg godt premiert fra utstilling. Begge har Excellent, CK, CERT og en rekke plasseringer i konkurranseklasse og beste tispe/ beste hannhund klasse. Drektighet ble bekreftet ved ultralyd 10. juli.

Vårt oppdrett er i tråd med gjeldende retningslinjer for avl, gitt av Norsk Kennel Klub og Norsk Berner Sennenhund klubb. Denne kombinasjonen er anbefalt etter vurdering i NBSK's avlsråd. Kullet er også oppført på NBSK sin valpeliste, som formidler valper etter klubbens retningslinjer.

Ved interesse for valp etter denne kombinasjonen, ta kontakt på e-post: post@kamperhaug-gaard.no eller telefon 97620773Kul